Psychologie

Psychologie

Om zich goed te voelen in het dagelijks leven en optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij, is communicatie één van de belangrijkste bouwstenen. Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. De begeleiding wordt aangepast naargelang de noden, leeftijd en interesses van de cliënt met aandacht voor zowel lichaam als geest. Er kan enerzijds gebruik gemaakt worden van huiswerkopdrachten, lichamelijke ontspanning, spel, verbeelding en anderzijds van gesprekstherapie.
Soms gebeurt het dat een kind of jongere worstelt met psychologische problemen. Samen met u wordt gezocht naar oplossingen. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de leeftijd en interesses van het kind of de adolescent.
Wanneer dit gewenst is, kan de individuele begeleiding afgewisseld worden met oudergesprekken of gezinsgesprekken.
Mogelijke indicaties voor psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren
 • angsten of fobieën
 • negatief zelfbeeld of faalangst
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • problemen in het gezin en de opvoeding
 • problemen door stress of trauma
 • gedragsproblemen, verhoogde prikkelbaarheid
 • stemmingsproblemen, teruggetrokken, depressiviteit
 • problemen in contact met leeftijdsgenoten (extreem verlegen, gepest worden, …)
Op vraag kan er ook een intelligentieonderzoek of bijkomende psychologische testen worden afgenomen.
Als klinisch psychologe streef ik ernaar om gedurende korte therapieën vooral concrete en praktische hulpverlening te verstrekken.
U kan bij terecht bij mij voor:
 • angstige en depressieve gevoelens en/of gedachten
 • problemen in het gezin en de opvoeding
 • problemen gerelateerd aan stress en burn-out
 • problemen op vlak van seksualiteit en relaties
 • verwerking van scheiding of verlieservaring
 • omgaan met chronische pijnklachten
Wanneer je een vermoeden hebt dat er iets aan de hand is of anderen in de omgeving maken zich zorgen omtrent de ontwikkeling van je kind, kan u bij Multiprax terecht voor psychodiagnostiek.
Een diagnostisch proces bestaat meestal uit verschillende stappen: een gesprek met de ouders (intake),invullen van vragenlijsten, de testafnames en tenslotte het adviesgesprek. Indien u wenst kan er eveneens contact worden opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, CLB …) om het beeld te vervolledigen. Tijdens de nabespreking ontvangt u ook steeds een verslag, dat u kan bezorgen aan de verwijzer of relevante betrokkenen.
Aanbod: intelligentieonderzoek- onderzoek naar aandacht en concentratie – onderzoek naar leerstoornissen – onderzoek naar autismespectrumstoornis – belevingsonderzoek – onderzoek naar taalontwikkeling