Wie ben ik?

Wie ben ik?

Ik ben Elisa Junius, afgestudeerd als Master in de Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, in 2011. Nadien heb ik nog de Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen afgerond en ik blijf me permanent bijscholen. Ik heb jaren gewerkt als zorgcoördinator in een Brusselse lagere school en combineer momenteel mijn zelfstandige activiteit met een job als psycho-pedagogisch consulente bij het CLB.
Ik ben rotsvast overtuigd van de groeimogelijkheden die aanwezig zijn in elk kind/jongere. Ik wil hen dan ook vooral vaardigheden aanleren die hen op weg helpen om problemen de baas te kunnen in hun verdere leven. Hierbij kijk ik altijd verder dan ‘labels’ (Dyslexie, ADHD,ASS, Hoogsensitiviteit,..).
Vanuit persoonlijke interesse heb ik mij bijgeschoold in (kinder) yoga en mindfulness. Deze technieken zijn vaak ook heel waardevol als onderdeel van de begeleidingen en sluiten aan bij mijn oplossingsgerichte manier van werken.
Begeleidingen gaan door op woensdagnamiddag. Onderzoek op woensdagvoormiddag. Andere momenten zijn bespreekbaar. Contact: 0494/32.24.53 of elisajunius@hotmail.com