Werkwijze

Werkwijze

Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.
Vanuit ons team vinden wij het noodzakelijk om intensief samen te werken met de omgeving van onze patiënten.
Voor het bereiken van de gestelde doelen, is ook een intensieve samenwerking met leerkrachten, CLB, huisartsen, tandartsen of andere specialisten nodig.
Het honorarium voor logopedie, kinesitherapie en psychomotoriek is wettelijk vastgelegd door het RIZIV en onderhevig aan de index.
Gezien de wachttijden en het voorbereidend werk, zullen afspraken die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd worden, aangerekend worden.