Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding. Zowel begeleiding rond studiemethode als rond organisatie en planning kunnen hier deel van uitmaken. Kortom leren leren!
Studiemethode
We gaan samen op zoek naar een efficiënte en systematische studiemethode. Dit bestaat onder andere uit:
  • Structureren en analyseren van teksten
  • Maken van een samenvatting, schema, mindmap, …
  • Rekening houden met de persoonlijke denk- en leerstijl bv. auditieve of visuele leerstijl
  • Zoeken van geheugensteuntjes
  • Controleren of de lesinhoud gekend is
  • Voldoende herhalen
Organisatie en planning
  • Maken van een concrete, realistische en flexibele planning op korte en lange termijn
  • Bepalen van prioriteiten
  • Ruimte voorzien voor ontspanning
Voorafgaand gebeurt er meestal een functioneel onderzoek. Tijdens een functioneel onderzoek brengen we de sterke en minder sterke kanten in kaart a.d.h.v. geheugentesten en eventueel intelligentieonderzoek. Op die manier kunnen we de sterke kanten tijdens de begeleiding optimaal gebruiken.
Indien gewenst kan aan de hand van dit sterkte-zwakte profiel en bijkomende vragenlijsten ook samen gezocht worden naar een geschikte studiekeuze. Er wordt steeds een studiebegeleiding op maat uitgewerkt!