Werkwijze met kinderen

Werkwijze met kinderen

Ouders kunnen op eigen initiatief of na doorverwijzing door school, CLB, arts, ... met ons contact opnemen. Tijdens het kennismakingsgesprek (intake) worden de moeilijkheden en sterke kanten van het kind/de jongere besproken en wordt er ingegaan op jullie verwachtingen en wensen.
We bekijken samen welke begeleiding nodig is en er wordt vervolgens een begeleiding op maat uitgewerkt. De frequentie en de momenten van de begeleidingen worden samen bepaald. Een combinatie van kind- en ouderbegeleiding is mogelijk en vaak wenselijk. Ook kan het zinvol zijn om samen te werken met externe partners (school, CLB,…). Dit gebeurt steeds in overleg en met toestemming van de ouders.